Yacht Charter Adria. Yacht mieten in Kroatien.

Impresum

Biz-Angels j.d.o.o.
Začretska ulica 2a
10000 Zagreb, Croatia

Odgovorni direktor: Christian Weiss

Kontakt

Telefon: +386 69 66 00 77
E-pošta: [email protected]

ID za DDV

Identifikacijska številka za DDV v skladu z 27a. členom zakona o davku na dodano vrednost:
SI55093655

Reševanje sporov v EU

Evropska komisija zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov (SRS) na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Naš e-poštni naslov najdete zgoraj v impresumu.

Reševanje potrošniških sporov/Univerzalni center za reševanje sporov

Nismo pripravljeni ali obvezani sodelovati v postopkih reševanja sporov pred potrošniškim centerom za reševanje sporov.

Izjava o varovanju osebnih podatkov

1. Povzetek zasebnosti

Splošne informacije

Naslednje informacije vam bodo na enostaven način pojasnile, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno stran. Osebni podatki so vsi podatki, s katerimi vas je mogoče osebno identificirati. Podrobne informacije o zasebnosti lahko najdete v naši izjavi o zasebnosti, navedeni pod tem besedilom.

Zbiranje podatkov na tej spletni strani

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tej spletni strani?

Obdelava podatkov na tej spletni strani je v pristojnosti upravitelja spletne strani. Podatke o upravitelju spletne strani lahko najdete v razdelku “Odgovorna oseba” v tej izjavi o zasebnosti.

Kako zbiramo vaše podatke?

Vaši podatki se zbirajo na dva načina: lahko nam jih posredujete sami, na primer s podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, ali pa se zbirajo samodejno ali z vašo privolitvijo med obiskom spletne strani. To so predvsem tehnični podatki (na primer spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas obiska spletne strani). Zbiranje teh podatkov se izvede avtomatično, ko vstopite na to spletno stran.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?

Nekatere podatke zbiramo, da zagotovimo brezhibno delovanje spletne strani. Druge podatke lahko uporabljamo za analizo vašega vedenja na spletu.

Kakšne pravice imate glede vaših podatkov?

Imate pravico, da kadar koli brezplačno prejmete informacije o izvoru, prejemnikih in namenu shranjevanja vaših osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravke ali izbris teh podatkov. Če ste soglašali s predelavo podatkov, lahko to soglasje kadarkoli prekličete. Prav tako imate pravico v določenih okoliščinah zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Prav tako imate pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Za vsa vprašanja v zvezi z zasebnostjo se lahko vedno obrnetite na nas.

Analitična orodja in orodja tretjih oseb

Pri obisku te spletne strani se lahko vaše brskanje statistično analizira. To se zgodi predvsem s pomočjo tako imenovanih analitičnih programov.

Podrobne informacije o teh analitičnih programih najdete v nadaljevanju izjave o varovanju podatkov.

2. Gostovanje

Gostujemo vsebine naše spletne strani pri naslednjem ponudniku:

DomainFactory

Ponudnik je podjetje DomainFactory GmbH, c/o WeWork, Neuturmstraße 5, 80331 München (v nadaljevanju DomainFactory). Ob obisku naše spletne strani DomainFactory zabeleži različne dnevnike (log file), vključno z vašimi IP naslovi.

Podrobnosti lahko najdete v izjavi o varovanju podatkov podjetja DomainFactory: https://www.df.eu/de/datenschutz/.

Uporaba DomainFactory temelji na osnovi člena 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Imamo zakoniti interes po čim bolj zanesljivem prikazu naše spletne strani. Če je bilo ustrezno dovoljenje pridobljeno, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) Zakona o varstvu podatkov (TTDSG), če dovoljenje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij na končni napravi uporabnika (npr. prepoznavanje naprave). Dovoljenje je mogoče kadarkoli preklicati.

Predelava naročila

S ponudnikom storitev, ki je naveden zgoraj, smo sklenili pogodbo o predelavi naročila (AVV). Gre za pravno obvezno pogodbo, ki zagotavlja, da se osebni podatki obiskovalcev naše spletne strani obdelujejo le po naših navodilih in v skladu z GDPR.

3. Splošna opozorila in obvezne informacije

Zasebnost

Upravitelji teh spletnih strani zelo resno jemljemo varovanje vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov ter s to izjavo o varstvu podatkov.

Če uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, s katerimi vas je mogoče osebno prepoznati. Ta izjava o varstvu podatkov pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za kakšen namen. Prav tako pojasnjuje, kako in za kakšen namen se to izvaja.

Opozarjamo, da lahko prenos podatkov prek interneta (npr. pri komunikaciji po elektronski pošti) predstavlja varnostne vrzeli. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

Odgovorna oseba

Odgovorna oseba za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu je:

Biz-Angels j.d.o.o.
Začretska ulica 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +386 69 66 00 77
E-pošta: [email protected]

Odgovorna oseba je fizična ali pravna oseba, ki samostojno ali skupaj z drugimi odloča o namenih in sredstvih obdelave osebnih podatkov (npr. imena, e-poštni naslovi itd.).

Čas hrambe

Rok hrambe vaših osebnih podatkov, razen če je v tej izjavi o zasebnosti naveden bolj specifičen rok hrambe, ostane pri nas, dokler namen obdelave podatkov ne preneha. Če uveljavljate legitimni zahtevek za izbris ali prekličete soglasje k obdelavi podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, če nimamo drugih zakonitih razlogov za hranjenje vaših osebnih podatkov (npr. davčni ali trgovinski roki za hrambo); v tem primeru bo izbris izveden po izteku teh razlogov.

Splošne informacije o pravnih podlagah obdelave podatkov na tej spletni strani

Če ste privolili v obdelavo podatkov, obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi člena 6(1)(a) Uredbe GDPR oz. člena 9(2)(a) Uredbe GDPR, če se obdelujejo posebne vrste podatkov v skladu s členom 9(1) Uredbe GDPR. V primeru izrecnega soglasja k prenosu osebnih podatkov v tretje države se obdelava podatkov izvaja tudi na podlagi člena 49(1)(a) Uredbe GDPR. Če ste privolili v shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij na vaši napravi (npr. prek odtisov naprave), se obdelava podatkov izvaja tudi na podlagi 25(1) Zakona o telekomunikacijah. Soglasje lahko kadarkoli prekličete. Če so vaši podatki potrebni za izpolnitev pogodbe ali izvajanje predpogodbenih ukrepov, obdelujemo vaše podatke na podlagi člena 6(1)(b) Uredbe GDPR. Poleg tega obdelujemo vaše podatke, če so potrebni za izpolnitev zakonske obveznosti, na podlagi člena 6(1)(c) Uredbe GDPR. Obdelava podatkov se lahko izvaja tudi na podlagi našega zakonitega interesa po členu 6(1)(f) Uredbe GDPR. O ustreznih pravnih podlagah za posamezen primer se obvešča v naslednjih odstavkih te izjave o zasebnosti.

Upravljavec varstva podatkov

Imamo imenovanega upravljavca varstva podatkov.

Christian Weiss
Biz-Angels j.d.o.o.
Začretska ulica 2a
10000 Zagreb, Croatia

Telefon: +386 69 66 00 77
E-pošta: [email protected]

Obvestilo o prenosu podatkov v ZDA in druge tretje države

Uporabljamo orodja podjetij, ki imajo sedež v ZDA ali drugih državah, ki niso varne glede varstva podatkov. Če so ta orodja aktivna, se lahko vaši osebni podatki prenesejo v te tretje države in tam obdelajo. Opozarjamo, da v teh državah ni zagotovljeno raven varstva podatkov, ki bi bila primerljiva z ravnjo varstva podatkov v EU. Na primer, ameriška podjetja so dolžna razkriti osebne podatke varnostnim organom, brez možnosti, da bi kot prizadeta oseba proti temu ukrepali v sodnem postopku. Zato ni mogoče izključiti, da bodo ameriški organi (npr. obveščevalne službe) obdelovali, analizirali in trajno shranjevali vaše podatke, ki se nahajajo na strežnikih v ZDA, za namene nadzora. Na te obdelave podatkov nimamo vpliva.

Preklic vaše privolitve za obdelavo podatkov

Mnogi postopki obdelave podatkov so mogoči le s vašim izrecnim soglasjem. To soglasje lahko kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki je bila izvedena do preklica.

Pravica do ugovora proti zbiranju podatkov v posebnih primerih in proti neposrednemu trženju (člen 21 Splošne uredbe o varstvu podatkov)

ČE SE OBDELAVA PODATKOV IZVAJA NA PODLAGI ČLENA 6(1)(e) ALI (f) SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR), IMATE VSAK ČAS PRAVICO DO NASPROTA OBDELAVI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV IZ RAZLOGOV, KI IZHAJAJO IZ VAŠEGA POSEBNEGA POLOŽAJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, KI TEMELJI NA TIH PRAVICAH. POSAMEZNO PRAVNO PODLAGO ZA OBDELAVO VAŠIH PODATKOV NAJDETE V TEJ IZJAVI O VARSTVU PODATKOV. ČE NASPROTUJETE OBDELAVI, NE BOMO VEČ OBDELALI VAŠIH PRIZADETA OSEBNIH PODATKOV, RAZEN ČE BOMO LAHKO DOKAZALI POMEMBNE PRAVNE RAZLOGE ZA OBDELAVO, KI PREVAŽAJO VAŠE INTERESE, PRAVICE IN SVOBODE, ALI ČE JE OBDELAVA POTREBNA ZA UVELJAVLJANJE, IZVAJANJE ALI OBRAMBO PRAVNIH ZAHTEVKOV (NASPROTJE PO ČLENU 21(1) SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELAJO ZA NAMENE DIREKTNEGA TRŽENJA, IMATE PRAVICO DO NASPROTA OBDELAVI VAŠIH PRIZADETIH OSEBNIH PODATKOV KADARKOLI ZA NAMENE TAKEGA TRŽENJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, KI JE POVEZANO S TAKIM DIREKTNIM TRŽENJEM. ČE NASPROTUJETE, VAŠIH OSEBNIH PODATKOV NE BOMO VEČ UPORABLJALI ZA NAMENE DIREKTNEGA TRŽENJA (NASPROTJE PO ČLENU 21(2) SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV).

Pravica do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

V primeru kršitve splošne uredbe o varstvu podatkov ima posameznik pravico do pritožbe pri nadzornem organu, zlasti v državi članici svojega običajnega prebivališča, delovnega mesta ali kraja domnevnega kršitve. Pravica do pritožbe obstaja ne glede na druge upravne ali sodne pravne sredstva.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da vam ali tretjemu v običajnem strojno berljivem formatu izročimo podatke, ki jih obdelujemo avtomatizirano na podlagi vašega soglasja ali za izpolnitev pogodbe. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugemu upravljavcu, se to opravi le, če je tehnično izvedljivo.

Informacija, popravek in izbris

Imate pravico do brezplačne informacije o vaših osebnih podatkih, ki jih hranimo, o njihovem izvoru in prejemnikih ter namenu obdelave podatkov in po potrebi pravico do popravka ali izbrisa teh podatkov v okviru veljavnih zakonskih predpisov. Za dodatne informacije o osebnih podatkih se lahko kadarkoli obrnete na nas.

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Zahtevo lahko kadar koli naslovite na nas. Pravica do omejitve obdelave velja v naslednjih primerih:

  • Če zanikate pravilnost vaših osebnih podatkov, ki so shranjeni pri nas, bomo običajno potrebovali čas, da to preverimo. V času preverjanja imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
  • Če je bila/nepooblaščena obdelava vaših osebnih podatkov, lahko namesto brisanja zahtevate omejitev obdelave podatkov.
  • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vendar jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov namesto brisanja.
  • Če ste vložili ugovor po členu 21(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), se mora izvesti presoja med vašimi in našimi interesi. Dokler ni jasno, kateri interesi prevladujejo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Če omejite obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko ti podatki – razen njihovega shranjevanja – obdelajo le s vašim soglasjem ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz pomembnih razlogov javnega interesa Evropske unije ali države članice.

Šifriranje SSL oz. TLS

Ta stran zaradi varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupnih vsebin, kot so na primer naročila ali povpraševanja, ki jih pošiljate kot uporabnik strani, uporablja šifriranje SSL oz. TLS. Šifrirano povezavo lahko prepoznate po tem, da se vrstica naslova v brskalniku spremeni iz „http://“ v „https://“ in po ključavnici v vaši vrstici brskalnika.

Ko je šifriranje SSL oz. TLS omogočeno, podatkov, ki jih posredujete nam, ne morejo prebrati tretje osebe.

4. Zbiranje podatkov na tej spletni strani

Piškotki

Naše spletne strani uporabljajo t. i. “piškotke”. Piškotki so majhne datoteke in ne povzročajo škode na vaši napravi. Shranjujejo se bodisi začasno za trajanje seje (sejni piškotki) ali trajno (trajni piškotki) na vaši napravi. Sejni piškotki se samodejno izbrišejo po koncu vašega obiska. Trajni piškotki ostanejo shranjeni na vaši napravi, dokler jih sami ne izbrišete ali jih ne izbriše vaš spletni brskalnik.

Piškotki lahko izhajajo iz nas (prva stranka) ali iz tretjih oseb (t. i. piškotki tretjih oseb). Piškotki tretjih oseb omogočajo vključitev določenih storitev tretjih oseb znotraj spletnih strani (npr. piškotki za obdelavo plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Mnogi piškotki so tehnično nujni, saj nekatere funkcije spletnih strani brez njih ne bi delovale (npr. funkcija košarice ali prikaz videoposnetkov). Drugi piškotki se lahko uporabljajo za analizo uporabniškega vedenja ali za oglaševalske namene.

Piškotki, ki so potrebni za izvajanje elektronske komunikacije, za zagotavljanje določenih funkcij, ki si jih želite (na primer funkcije košarice) ali za optimizacijo spletnega mesta (na primer piškotki za merjenje občinstva), se shranijo na podlagi člena 6 (1) f. DSGVO, če ni druga pravna podlaga navedena. Spletni upravitelj ima zakonit interes za shranjevanje potrebnih piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. Če je bilo za shranjevanje piškotkov in podobnih tehnologij prepoznano soglasje, se obdelava izvede izključno na podlagi tega soglasja (člen 6 (1) a DSGVO in § 25 (1) TTDSG); soglasje lahko kadar koli prekličete.

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da vas obvesti o nastavitvi piškotkov in piškotke dovoli samo v posameznih primerih, sprejemanje piškotkov za določene primere ali splošno izključi ter aktivira samodejno brisanje piškotkov ob zapiranju brskalnika. Če piškotke izklopite, lahko omejite funkcionalnost tega spletnega mesta.

Katere piškotke in storitve uporabljamo na tej spletni strani, lahko preberete v izjavi o varstvu podatkov.

Privolitev z Borlabs piškotki

Naša spletna stran uporablja tehnologijo privolitve Borlabs Cookie, da pridobi vašo privolitev za shranjevanje določenih piškotkov v vašem brskalniku ali za uporabo določenih tehnologij ter da dokumentira skladnost s pravilnikom o varstvu podatkov. Ponudnik te tehnologije je Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (v nadaljevanju Borlabs).

Ko vstopite na našo spletno stran, se v vašem brskalniku shrani piškotek Borlabs, ki shranjuje privolitve, ki ste jih podali ali preklic te privolitve. Te podatke ne posredujemo ponudniku Borlabs Cookie.

Zbrane podatke hranimo do vaše zahteve za brisanje ali do brisanja piškotka Borlabs ali do prenehanja namena hranjenja podatkov. Obvezne zakonske roke za hranjenje podatkov ostajajo nedotaknjeni. Podrobnosti o obdelavi podatkov Borlabs Cookie najdete na spletni strani https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Uporaba tehnologije privolitve Borlabs Cookie se izvaja za pridobitev zakonsko zahtevanih privolitev za uporabo piškotkov. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Datoteke dnevnika strežnika

Ponudnik teh strani samodejno zbere in shranjuje informacije v datotekah dnevnika strežnika, ki jih vaš brskalnik samodejno posreduje nam. To so:

  • Vrsta in različica brskalnika
  • Uporabljeni operacijski sistem
  • Referrer URL
  • Ime gostitelja dostopajočega računalnika
  • Čas zahteve strežnika
  • IP naslov

Te podatke ne združujemo z drugimi viri podatkov.

Zbiranje teh podatkov temelji na členu 6 (1) f DSGVO. Upravitelj spletne strani ima zakonit interes za tehnično brezhiben prikaz in optimizacijo svoje spletne strani, za kar je treba zbirati datoteke dnevnika strežnika.

Kontaktni obrazec

Če nam pošljete vprašanja prek kontaktnega obrazca, se bodo vaši podatki iz obrazca zahtevka, vključno z vašimi kontaktnimi podatki, shranili zaradi obdelave zahtevka in v primeru nadaljnjih vprašanj. Teh podatkov ne bomo posredovali brez vašega soglasja.

Obdelava teh podatkov temelji na členu 6 (1) (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov (DSGVO), če vaša zahteva zadeva izpolnitev pogodbe ali izvedbo predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih temelji obdelava na našem utemeljenem interesu za učinkovito obdelavo zahtev, ki nam jih pošljete (člen 6 (1) (f) DSGVO) ali na vašem soglasju (člen 6 (1) (a) DSGVO), če je bilo zahtevano; soglasje lahko kadarkoli prekličete.

Podatki, ki ste jih vnesli v kontaktni obrazec, ostanejo pri nas, dokler nas ne zaprosite za izbris, prekličete svoje soglasje za shranjevanje ali namen shranjevanja ne preneha (npr. po zaključenem postopku obdelave vaše zahteve). Obvezne zakonske določbe, zlasti ohranitveni roki, ostanejo nespremenjeni.

Zahteva po e-pošti, telefonu ali telefaksu

Če nas kontaktirate po e-pošti, telefonu ali telefaksu, se vaša zahteva skupaj z vsemi osebnimi podatki (ime, zahteva), ki izhajajo iz nje, shranjuje in obdeluje z namenom obdelave vašega zahtevka. Te podatke ne bomo posredovali brez vašega soglasja.

Obdelava teh podatkov temelji na členu 6 odstavku 1 lit. b GDPR, če je vaša zahteva povezana z izpolnitvijo pogodbe ali če je treba izvesti predpogodbene ukrepe. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem upravičenem interesu za učinkovito obdelavo zahtev, ki so nam bile poslane (člen 6 odstavek 1 lit. f GDPR), ali pa na vašem soglasju (člen 6 odstavek 1 lit. a GDPR), če smo ga zaprosili; soglasje lahko kadar koli prekličete.

Podatki, ki nam jih posredujete prek stika, bodo ostali pri nas, dokler nas ne zaprosite za izbris, prekličete soglasje za shranjevanje ali dokler ne preneha namen shranjevanja podatkov (npr. po zaključeni obdelavi vašega vprašanja). Obvezne zakonske določbe – zlasti zakonski roki za hrambo – ostajajo nedotaknjene.

Komunikacija preko WhatsApp-a

Za komunikacijo s svojimi strankami in drugimi tretjimi osebami uporabljamo med drugim storitev takojšnjega sporočanja WhatsApp. Ponudnik je podjetje WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Komunikacija poteka prek šifriranja od konca do konca (peer-to-peer), ki preprečuje, da bi WhatsApp ali druge tretje osebe pridobile dostop do vsebine komunikacije. Vendar pa WhatsApp pridobi dostop do metapodatkov, ki nastanejo med postopkom komunikacije (npr. pošiljatelj, prejemnik in časovni okvir). Prav tako vas opozarjamo, da WhatsApp po lastni izjavi deli osebne podatke svojih uporabnikov s svojo koncernsko matično družbo Meta, ki ima sedež v Združenih državah Amerike. Več podrobnosti o obdelavi podatkov najdete v politiki zasebnosti WhatsApp na naslovu: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Uporaba WhatsApp-a temelji na našem zakonitem interesu po čim hitrejši in učinkoviti komunikaciji s strankami, interesenti in drugimi poslovnimi in pogodbenimi partnerji (člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov). Če smo zaprosili za ustrezno soglasje, se obdelava podatkov izvaja izključno na podlagi soglasja; to je mogoče kadarkoli preklicati za prihodnost.

Vsebine komunikacije, ki se izmenjujejo med nami in WhatsApp-om, ostanejo pri nas, dokler nas ne pozovete k brisanju, prekličete svojega soglasja za shranjevanje ali dokler namen za shranjevanje podatkov ne preneha (npr. po zaključku obdelave vašega povpraševanja). Obvezne zakonske določbe, zlasti roki hrambe, ostajajo nespremenjene.

5. Orodja za analizo in oglaševanje

Google Tag Manager

Uporabljamo Google Tag Manager. Ponudnik je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Tag Manager je orodje, ki nam omogoča vključevanje sledenja ali statističnih orodij in drugih tehnologij na našo spletno stran. Google Tag Manager ne ustvari uporabniških profilov, ne shranjuje piškotkov in ne opravlja samostojnih analiz. Služi le upravljanju in izvajanju orodij, ki so prek njega vključena. Vendar pa Google Tag Manager beleži vaš naslov IP, ki ga lahko prenese na matično podjetje Google v Združene države Amerike.

Uporaba Google Tag Managerja temelji na členu 6 (1) f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Skrbnik spletne strani ima zakoniti interes za hitro in preprosto vključevanje in upravljanje različnih orodij na svoji spletni strani. Če je zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6 (1) a) GDPR in člena 25 (1) Zakona o varstvu osebnih podatkov (TTDSG), če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v napravi uporabnika (npr. odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Google Analytics

Ta spletna stran uporablja funkcije storitve za spletno analitiko Google Analytics. Ponudnik je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics omogoča lastniku spletnega mesta analizo obnašanja obiskovalcev spletnega mesta. V ta namen lastnik spletnega mesta prejme različne uporabniške podatke, kot so ogledi strani, čas bivanja, uporabljene operacijske sisteme in izvor uporabnika. Te podatke se združijo v ID uporabnika in se povežejo z ustrezno končno napravo spletnega obiskovalca.

Poleg tega lahko z Google Analyticsom med drugim beležimo vaše premike miške in pomikanja po strani ter klike. Google Analytics uporablja tudi različne pristope modeliranja za dopolnitev zbranih podatkov in uporablja tehnologije strojnega učenja pri analizi podatkov.

Google Analytics uporablja tehnologije, ki omogočajo prepoznavanje uporabnika za namen analize uporabniškega vedenja (na primer piškotki ali prepoznavanje naprav). Informacije o uporabi te spletne strani, ki jih Google zbira, se običajno prenašajo na Googleov strežnik v ZDA in tam shranjujejo.

Uporaba te storitve temelji na vašem soglasju v skladu s členom 6, odstavkom 1, točko a Splošne uredbe o varstvu podatkov in 25. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (TTDSG). Soglasje lahko kadarkoli prekličete.

Prepoved prenosa podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Evropske komisije. Podrobnosti najdete tukaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Brskalniški vtičnik

Za preprečevanje zbiranja in obdelave vaših podatkov s strani Googla lahko prenesete in namestite brskalniški vtičnik, ki je na voljo na spodnji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Za več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki pri Google Analytics si oglejte Googlovo izjavo o varstvu podatkov: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Predelava naročil

Z Googlom smo sklenili pogodbo za predelavo naročil in pri uporabi Google Analytics popolnoma izpolnjujemo stroge zahteve nemških organov za varstvo podatkov.

6. Vtičniki in orodja

Google Maps

Ta stran uporablja kartografsko storitev Google Maps. Ponudnik je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Za uporabo funkcij Google Maps je potrebno shraniti vaš IP naslov. Te informacije se običajno prenesejo na strežnik Google v ZDA in tam shranijo. Ponudnik te strani nima vpliva na prenos teh podatkov. Če je Google Maps omogočen, lahko Google zaradi enotne predstavitve pisav uporablja pisave Google Fonts. Pri klicanju Google Maps vaš brskalnik naloži potrebne spletne pisave v predpomnilnik brskalnika, da se besedilo in pisave pravilno prikažejo.

Uporaba Google Maps se izvaja v interesu privlačnega prikaza naših spletnih ponudb in enostavnega iskanja lokacij, ki smo jih navedli na spletni strani. To predstavlja zakonit interes v skladu s čl. 6 (1) f GDPR. Če je bilo ustrezno soglasje zahtevano, se obdelava izvaja izključno na podlagi čl. 6 (1) a GDPR in § 25 (1) TTDSG, v kolikor soglasje zajema shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij na končni napravi uporabnika (npr. Prepoznavanje naprav), v smislu TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

Preusmerjanje podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Evropske komisije. Podrobnosti najdete tukaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ in https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Za več informacij o ravnanju s podatki uporabnikov glejte Googlovo izjavo o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

(Hinweis: Ich habe das “ü”-Markup durch das entsprechende “ü” ersetzt, um die Übersetzung lesbarer zu machen.)

7. Elektronsko poslovanje in ponudniki plačilnih storitev

Obdelava podatkov o strankah in pogodbah

Zbiramo, obdelujemo in uporabljamo osebne podatke o strankah in pogodbah za vzpostavitev, vsebinsko oblikovanje in spremembo naših pogodbenih odnosov. Podatke o uporabi te spletne strani (uporabniške podatke) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le, kolikor je to potrebno, da uporabniku omogočimo uporabo storitve ali obračunavanje storitve. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Zbrane podatke o strankah bomo po izpolnitvi naročila ali prenehanju poslovnega odnosa in poteka morebitnih zakonskih rokovov hrambe izbrisali. Zakonski roki hrambe ostajajo nespremenjeni.